Recent Comments

  Categories

  PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TẠI HẢI NGOẠI – Phần 2 NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐƯỜNG TỊ HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI: PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TẠI HẢI NGOẠI – Phần 2 17/12/2015 Nguyễn Thành Công Võ Sư Nguyễn Tiến Hoá

  Read More

  PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TẠI HẢI NGOẠI – Phần 1 NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐƯỜNG TỊ HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI: PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TẠI HẢI NGOẠI – Phần 1 17/12/2015 Nguyễn Thành Công Võ Sư Nguyễn Tiến Hoá

  Read More

  September 27, 2015, the 5th Commemoration of Patriarch Master “Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng” was held at Tổ Đường Vovinam with the participation of the Masters of the Vovinam Việt Võ Đạo School’s Management Masters Council “Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo”, Mr. Lê Quốc Ân – President of the Vietnam Vovinam Federation, masters and instructors representing provinces in Vietnam and districts of Ho Chi Minh City. On

  Read More